Ξένες γλώσσες και εργασία

Οι επιχειρήσεις που εξετάζουν τα βιογραφικά των υποψηφίων για πρόσληψη, εκτός από τις αυστηρά επαγγελματικές γνώσεις και το επίπεδο μόρφωσης, ρίχνουν το βάρος σετρεις βασικές κατηγορίες προσόντων. Τις περισσότερες φορές, όταν οι επαγγελματικές γνώσεις συνδυάζονται με την κατοχή αυτών των προσόντων, οι υποψήφιοι επιτυγχάνουν την πρόσληψή τους από την εταιρεία. Στους τομείς αυτούς, τους οποίους παρουσιάζει ο κ. Αλέκος Σιδηρόπουλος, που είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων, θα πρέπει να ρίξουν το βάρος τους οι νέοι που προετοιμάζουν την καριέρα τους και οπωσδήποτε οι γονείς, οι οποίοι από νωρίς θα πρέπει να φροντίσουν να εφοδιάσουν τα παιδιά τους με κάποια από τα προσόντα αυτά, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος αργότερα. Οι τρεις βασικές κατηγορίες προσόντων, εξηγεί ο κ. Σιδηρόπουλος, είναι οι παρακάτω:

α. Οι γνώσεις ξένων γλωσσών.
Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη γνώση των αγγλικών, καθώς είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλες τις συναλλαγές και σε όλες τις δραστηριότητες διεθνώς. Δύσκολα σήμερα μπορεί κάποιο στέλεχος να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, αν δεν γνωρίζει καλά αγγλικά. Καλό θα είναι το στέλεχος να έχει «εξοπλισθεί» και με μία ακόμα γλώσσα. Αυτή μπορεί να είναι είτε τα γαλλικά, είτε τα γερμανικά, ανάλογα με τις προτιμήσεις του υποψηφίου και το είδος της επιχείρησης. Όπως λέει ο κ. Α. Σιδηρόπουλος, όποια από τις δύο γλώσσες μάθει το στέλεχος είναι εξίσου αποτελεσματική, τουλάχιστον για την επικοινωνία εντός των ευρωπαϊκών συνόρων.

β. οι εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρουν τα σεμινάρια.

Εκτός από τις γνώσεις που έχει το στέλεχος από τις σπουδές του, καλό θα είναι να εφοδιάζεται με ειδικές γνώσεις στην κατεύθυνση του επαγγέλματός του. Σήμερα, υπάρχουν φορείς που κάνουν τέτοια σεμινάρια για όλες σχεδόν τις επαγγελματικές κατευθύνσεις, τα οποία εφοδιάζουν με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις ακόμα και στελέχη μεσαίου επιπέδου που δεν έχουν γνώσεις ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Τέτοια σεμινάρια αφορούν το marketing, τις πωλήσεις, τη διοίκηση και την εφαρμογή στην πράξη θεωρητικών γνώσεων από όλες σχεδόν τις επιστήμες. Όπως σημειώνει ο κ. Α. Σιδηρόπουλος, αυτό που μετράει σήμερα για τις επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο τα πτυχία σπουδών, αλλά και αποδεικτικά παρακολούθησης τέτοιων σεμιναρίων, που ισοδυναμούν σε κάποιον βαθμό με πιστοποιητικά κατοχής γνώσης.

γ. οι γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Σήμερα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στηρίζουν τη λειτουργία τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι μηχανογραφημένες. Σύμφωνα με τον κ. Α. Σιδηρόπουλο, σε λίγα χρόνια δύσκολα κάποιος υπάλληλος θα μπορεί να βρει εργασία, αν δεν γνωρίζει να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ιδιαίτερα, όμως, θα πρέπει να μάθει να χειρίζεται ορισμένα προγράμματα, τα οποία είναι χρήσιμα για τις επιχειρήσεις. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να αποκτήσει γνώσεις γύρω από το λειτουργικό σύστημα των computers, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα “windows”. Επίσης, θα πρέπει να χειρίζεται τον επεξεργαστή κειμένου, καθώς και τα προγράμματα υπολογισμού, τα οποία περιλαμβάνουν λογιστικά φύλλα, στα οποία μπορούν να γίνουν κάθε είδους πράξεις. Απαραίτητη, επίσης, είναι η γνώση χειρισμού της βάσης δεδομένων. Ο χειρισμός της βάσης δεδομένων είναι απαραίτητος για την καταγραφή στοιχείων του πελατολογίου της επιχείρησης και άλλων στοιχείων σχετικά με όσους σχετίζονται με την επιχείρηση. Εξίσου απαραίτητη είναι και η γνώση του Internet

Από δημοσίευμα του κ. Σ. Πολίτη στην εφημερίδα «Τα Νέα»