Τα δικαιώματα του μαθητή

Στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού που ψηφίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1989, υπάρχουν μερικά άρθρα που μας ενδιαφέρουν άμεσα όλους.
Γονείς – καθηγητές – μαθητές.

Είναι τα δικαιώματα του παιδιού – μαθητή (τα παραθέτουμε επιγραμματικά):

1. Παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Για τον κάθε μαθητή η εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει:
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας
στην προώθηση των κλίσεων
στην προετοιμασία για ενεργό ενήλικη ζωή
στο σεβασμό των πολιτιστικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2. Η εκπαίδευση οφείλει να ενσταλάξει στο μαθητή το σεβασμό για το φυσικό περιβάλλον

3. Η σχολική πειθαρχία εφαρμόζεται με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια

4. Ο κάθε μαθητής έχει δικαίωμα για ανάπαυση, παιχνίδι και συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 191 χώρες. Απομένουν 2 χώρες για να γίνει η πρώτη παγκόσμια αποδεκτή σύμβαση. Μία από τις 2 είναι η Σομαλία, η άλλη είναι μία υπερδύναμη. Το κάθε ένα από τα παραπάνω άρθρα της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του παιδιού θα αναλυθεί σε ιδιαίτερο σημείωμα από την στήλη, μια και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας

The Scholars Educational Council