3 σημαντικές ερωτήσεις βρίσκουν απαντήσεις

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Τι πρέπει να προσέξω όταν επιλέγω Κέντρο Ξένων Γλωσσών;

Η σωστή επιλογή του Κέντρου Ξένων Γλωσσών δεν είναι εύκολη υπόθεση, κυρίως όταν κατακλύζεστε από αμέτρητα μηνύματα και δεν μπορείτε να ξέρετε ποιο Κέντρο είναι αξιόπιστο και πραγματικά καλό. Να μερικά θέματα που μπορούν να σας βοηθήσουν:
Το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται στο Κέντρο που θα επιλέξετε, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Tα προγράμματα σπουδών να είναι εξειδικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και την ηλικία των σπουδαστών.
Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν τα ανάλογα, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα και συνεχή επιμόρφωση.
Να υπάρχει συχνή επικοινωνία και πραγματικό ενδιαφέρον για το μαθητή.
Οι χώροι να είναι ευχάριστοι και λειτουργικοί.
Να χρησιμοποιούνται σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.
Να υπάρχει η “καλή μαρτυρία” παλαιότερων και τωρινών μαθητών του.
Και βεβαίως, θα πρέπει να ελέγξετε τα ποσοστά επιτυχίας στα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Τι είναι το “Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες”;

Τώρα τελευταία γίνεται συχνά λόγος για το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι σχέση έχει με όσους μαθαίνουν ξένες γλώσσες στην Ελλάδα;
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το λεγόμενο CEF, είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης μελέτης σχετικά με την εκμάθηση και τη χρήση όλων των Ευρωπαϊκών Γλωσσών. Βασικά, περιγράφει τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχει ανά επίπεδο γλωσσομάθειας αυτός που χρησιμοποιεί μια γλώσσα, για να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά. Πάνω σε αυτές τις προδιαγραφές οφείλουν να στηρίζονται τώρα πια τα σύγχρονα συστήματα διδασκαλίας και τα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Όταν, λοιπόν, κάποιος ενδιαφέρεται να μάθει μια ξένη γλώσσα, πρέπει να είναι βέβαιος πως το σύστημα διδασκαλίας στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών που επιλέγει, είναι προσαρμοσμένο στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Ομαδικό ή ατομικό μάθημα; Πώς μαθαίνει κανείς καλύτερα ξένες γλώσσες;

Στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών, το ομαδικό μάθημα έχει πολλά περισσότερα θετικά στοιχεία από το ομαδικό. Ξένες γλώσσες σημαίνει επικοινωνία. Και ακριβώς εδώ βρίσκεται το κύριο πλεονέκτημα του ομαδικού μαθήματος στην τάξη. Η επικοινωνία με τους άλλους μαθητές, μέσα από ειδικά διαμορφωμένες ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως pair ή group work και role-plays δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή για ουσιαστική χρήση της διδασκόμενης γλώσσας, κάτι που δεν μπορεί να υποκατασταθεί εύκολα από τη συνομιλία μόνο με τον καθηγητή, που υπάρχει στο ατομικό μάθημα.
Μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα, ο σπουδαστής μαθαίνει πιο εύκολα και πιο ευχάριστα, καθώς μπορεί να εκφράζει τις απόψεις του, να συζητά και να επιχειρηματολογεί, να διδάσκεται όχι μόνο από τα σωστά και τα λάθη τα δικά του αλλά και των συμμαθητών του.
Εξάλλου, αυτό είναι και το ζητούμενο στις εξετάσεις για όλα τα έγκυρα πτυχία γλωσσομάθειας: η ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία στην ξένη γλώσσα