growth

Ανάπτυξη Δικτύου

Ποια είναι η THE SCHOLARS Α.Ε.

Η “The Scholars A.E. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002 από Ιδιοκτήτες – Εκπαιδευτικούς Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με πολύχρονη παρουσία στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Σκοπός τους, η δημιουργία Δικτύου πρότυπων σύγχρονων Κέντρων Ξένων Γλωσσών υψηλών προδιαγραφών, στην Ελλάδα, κάτω από το brand name “The Scholars group“.

Το Δίκτυο δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια απάντησης στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική αγορά, (υπογεννητικότητα – υπερεπαγγελματισμός – αλυσίδες Franchise με ιδιοκτήτες μη εκπαιδευτικούς), ακολουθώντας τις τάσεις της Διεθνούς Οικονομίας, ως μία “εκπαιδευτική συγχώνευση”, με μέλη προϋπάρχουσες απολύτως ανεξάρτητες εκπαιδευτικές μικρομεσαίες μονάδες. Έτσι, χαρακτηριστικό γνώρισμα του Δικτύου “The Scholars group” είναι ότι απαρτίζεται απόοικονομικά αυτοτελή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ήδη καταξιωμένα, με αναγνωρισμένη πορεία καιπολυετή εμπειρία στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτό αποδεικνύει την συνέπεια στην τεχνογνωσία και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποτελεί δε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Δικτύου “The Scholars group” έναντι των κλασικών αλυσίδων.

Επιπλέον, το Δίκτυο “The Scholars group” είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του (υπό ορισμένες προϋποθέσεις) να είναι ταυτόχρονα και μέτοχοι στην εταιρεία, με ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση της “The Scholars A.E., γεγονός που παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα της άμεσης βελτίωσης και εξέλιξης.

Με κοινό όραμα την συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών, μέσω ενός ενιαίου, οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ευέλικτου, με δυνατότητα αδιάλειπτης προσαρμογής στις εκάστοτε σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, η “The Scholars” A.E. έχει κατορθώσει να εδραιώσει τη θέση της στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο των κέντρων ξένων γλωσσών και να διασφαλίσει τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη.

Βασική διαφορά του Δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών "The Scholars group" από τις ανταγωνιστικές αλυσίδες (που λειτουργούν με την κλασική μέθοδο franchise) είναι ακριβώς το γεγονός πως δεν πρόκειται για παραδοσιακή αλυσίδα, όπου ο επενδυτής – επιχειρηματίας μπορεί (όπως συμβαίνει συνήθως άλλωστε) να είναι τελείως 'ξένος' προς το αντικείμενο στο οποίο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί.

Το Δίκτυο "The Scholars group" είναι το Δίκτυο των Εκπαιδευτικών με την ουσιαστική έννοια, καθώς παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας μόνο σε έμπειρους εκπαιδευτικούς ή υφιστάμενους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και όχι σε άτομα που δεν διαθέτουν προηγούμενη γνώση και πείρα στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Αυτό δε αποτελεί και τοποιοτικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δικτύου, του οποίου βασικός στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των νέων συνεργατών εκ μέρους του Δικτύου. Δεδομένου ότι το Δίκτυο επιθυμεί τη συνεργασία με ανθρώπους με γνώσεις, πείρα και αξιόλογη προσωπικότητα, αντιμετωπίζει τους ανθρώπους αυτούς ως σκεπτόμενα άτομα, με τη δική τους προσωπικότητα και γνώμη. Παρέχοντάς τους πολύτιμη τεχνογνωσία και καθοδήγηση, σκοπός του Δικτύου είναι να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν το δικό τους Κέντρο Ξένων Γλωσσών με τη σφραγίδα και την ποιότητα του Δικτύου "The Scholars group", αλλά και με στοιχεία δικά τους, διοχετεύοντας σε αυτό τη σκέψη, τη δημιουργικότητα, τις ιδέες και τον ενθουσιασμό τους.

 • Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του διακριτικού τίτλου "The Scholars Group" με παράλληλη παρουσίαση του ονόματος του μέλους.
 • Αποκλειστικότητα γεωγραφικής περιοχής για τα μέλη του Δικτύου.
 • Αρχιτεκτονική μελέτη για την σχεδίαση και διαμόρφωση του Κ.Ξ.Γ, εφαρμόζοντας την εταιρική ταυτότητα του δικτύου - επιγραφές, έντυπα επικοινωνίας, website κ.α.
 • Αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου, στήριξη στην προμήθεια εξοπλισμού και στις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου.
 • Χρήση του αποκλειστικού εκπαιδευτικού συστήματος "The Scholars System", το οποίο προσαρμόζεται στις νέες τάσεις και εξελίξεις στον χώρο της διδασκαλίας και της παιδαγωγικής
 • Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του Εγχειριδίου Λειτουργίας με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία του Δικτύου The Scholars Group (σύστημα οργάνωσης, λειτουργίας, εκπαίδευσης, προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων κ.λ.π).
 • Συνεχή υποστήριξη και επιμόρφωση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του Κ.Ξ.Γ με προσωπικές επαφές, σεμινάρια, διαλέξεις και εκπαιδεύσεις (τόσο στην αρχή όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια) για τα μέλη καθώς και για όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό τους σε:
  • Θέματα Οργάνωσης, Διοίκησης, Επικοινωνίας, Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, Διδασκαλίας, γραμματειακής υποστήριξης, χρήσης νέων τεχνολογιών κ.α
  • Θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής μεθόδων προσέλκυσης και ένταξης νέων μαθητών στο πελατολόγιο τους, με τεχνικές προσέγγισης γονέων ή άλλων φορέων
  • Βοήθεια στην εξεύρεση και επιλογή προσωπικού (εκπαιδευτικού – διοικητικού)
  • Υποστήριξη σε διαχειριστικά, φορολογικά, οικονομικά, λογιστικά και νομικά θέματα
  • Προτάσεις εποπτικού και εκπαιδευτικού υλικού
 • Ολοκληρωμένες ενέργειες Μάρκετινγκ (καθώς και διαφημιστική κάλυψη σε ΜΜΕ) που αφορούν τόσο πανελλαδικές όσο και τοπικές ενέργειες υποστήριξης. Αρχικό προωθητικό υλικό.
 • Τιμολογιακή πολιτική δικτύου.
 • Συχνή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης (έρευνες αγοράς και καταναλωτή), καθώς και του ανταγωνισμού.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πιστοποιήσεις Διεθνών Οργανισμών.
 • Αποκτά ένα επώνυμο κέντρο Ξένων Γλωσσών αφού βρίσκεται κάτω από την προστατευτική ομπρέλα της αλυσίδας του "Δικτύου των Εκπαιδευτικών" The Scholars group, με αποκλειστικότητα στην περιοχή του.
 • Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Δικτύου είναι ότι απαρτίζεται από οικονομικά αυτοτελή Κ.Ξ.Γ, ήδη καταξιωμένα με αναγνωρισμένη πορεία και πολυετή εμπειρία στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Γι' αυτό και τα μέλη του δικτύου μας κρατούν και την δική τους επωνυμία παράλληλα με τον τίτλο "The Scholars group". Τη τοπική αναγνώριση την καρπώνεται το κάθε μέλος ονομαστικά και η επωνυμία του δικτύου ταυτόχρονα. Το ίδιο ισχύει και για τους νέους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν Κ.Ξ.Γ πριν.
 • Αποκτά ένα αρχιτεκτονικά κομψό και λειτουργικό κέντρο, βασισμένο στην οπτική ταυτότηταTHE SCHOLARS GROUP.
 • Αποκτά τη συσσωρευμένη και αποκλειστική τεχνογνωσία του εκπαιδευτικού συστήματος "The Scholars System" προς όφελος καθηγητών και μαθητών με πολύ υψηλά ποσοστά στην αποτελεσματική γνώση των γλωσσών και σε όλα τα πτυχία γλωσσομάθειας.
 • Αποκτά άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία, που πηγάζει από την μακρόχρονη, επιτυχημένη πείρα των ιδρυτικών Μελών-Κέντρων της THE SCHOLARS AE, μέσα από το Εγχειρίδιο Λειτουργίας.
 • Έχει τη συνεργασία, υποστήριξη και επιμόρφωση της THE SCHOLARS AE σε όλους τους τομείς. Αισθάνεται σίγουρος για το μέλλον και τις προοπτικές που παρουσιάζονται.
 • Έχει οικονομικό όφελος από τις μάρκετινγκ ενέργειες καθώς και όφελος από τη προώθηση του ονόματος (brand name).
 • Παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη (υπό ορισμένες προϋποθέσεις), να είναι και μέτοχοι στην εταιρεία.
 • Προσφέρεται η δυνατότητα ένταξης της πληροφορικής στα Κ.Ξ.Γ των νέων μελών με συνεργασίες που έχει κάνει η The Scholars A.E με εξειδικευμένα Κέντρα Πληροφορικής.
 • Εκτιμάται ως η χαμηλότερη οικονομικά επένδυση στον χώρο με δυναμικές αποδόσεις που διαρκούν.
 • Η σχέση μας στηρίζεται στο ομαδικό πνεύμα, συνεργασία και όραμα και στηρίζουμε την δημιουργικότητα, ιδέες και ενθουσιασμό των συνεργατών / μελών μας. Επιθυμούμε να έχουμε μαζί μας συνεργάτες – εκπαιδευτικούς και όχι οικονομικούς επενδυτές.

Το “Πακέτο Συνεργασίας” The Scholars group αφορά δύο κατηγορίες συνεργατών:

 • Νέους εκπαιδευτικούς, που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ένα δικό τους Κέντρο Ξένων Γλωσσών
 • Υπάρχοντα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, που επιθυμούν να ενταχθούν στο “Δίκτυο των Εκπαιδευτικών” και να συμμετέχουν σε αυτό το μοναδικό εγχείρημα.

 

Εάν θέλετε να γίνετε κι εσείς μέλος, του πρώτου δικτύου Κέντρων Ξένων Γλωσσών των εκπαιδευτικών…

Εαν είστε εκπαιδευτικός…

Εάν θέλετε μια επιτυχημένη επιχειρηματικά συνεργασία…

Εάν πιστεύετε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι οι ίδιοι οι μαθητές…

Τότε επικοινωνήστε με:

Τα γραφεία της Εταιρίας:  Γλάδστωνος 10, Πλατεία Κάνιγγος,
10677 Αθήνα
Τηλ.: 210 33.06.847/8
Fax: 210 33.06.849
e-mail: info@the-scholars.gr