Ο μαθητής στο επίκεντρο της διδασκαλίας…

H αποκλειστική εκπαιδευτική μέθοδος live! Learning δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία. Ο μαθητής τοποθετείται στο επίκεντρο της διδασκαλίας και συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης χρησιμοποιούνται διαδραστικοί πίνακες (MAGIC BOARDS), οι οποίοι αποτελούν την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης μεθοδολογίας, προκειμένου να συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις του μαθητή !

Το μάθημα γίνεται μέσα από τη χρήση εξειδικευμένων και ευχάριστων βιβλίων με έμφαση στα παιχνίδια, τα τραγούδια, τις μιμήσεις και τις ζωγραφιές. Τα παιδιά παρακολουθούν DVD και χρησιμοποιούν flash cards.

Οι καθηγήτριες όλων των επιπέδων που διδάσκουν course books είναι αγγλόφωνες και απόλυτα εξειδικευμένες.

vasilakis
Ευαγγελία – Κανακάρη Υπεύθυνη Σπουδών
“The Scholars Group – Παλαιό Φάληρο”
...η εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε, η τεχνογνωσία, και η υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
board...με την χρήση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Print...διδάσκουν Έλληνες & ξένοι καθηγητές, με πολυετή πείρα, συνεχή εποπτεία και επιμόρφωση. Οι μαθητές μας μιλούν την ξένη γλώσσα απο την πρώτη μέρα.

Τα σχολεία μας