Μη ρισκάρετε τις σπουδές του παιδίου σας στις ξένες γλώσσες…….
Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί σπουδαστές,
Με την είσοδο στο 21ο αιώνα η διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας και οι απαιτήσεις για περισσότερη και καλύτερη επικοινωνία, απαιτούν ακόμη καλύτερη ποιότητα στην εκμάθηση ξένων γλωσσών ανωτέρων επιπέδων.
Η ξενόγλωσση εκπαίδευση έχει ταυτιστεί με το πνεύμα της ανάπτυξης, της αναδιάρθρωσης, του συνεχούς εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών μονάδων σε τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα λειτουργίας, μεθόδους διδασκαλίας και άριστης οργάνωσης σπουδών.μας.
dimit_athan
Δημήτρης Αθανασόπουλος Υπεύθυνος Σπουδών
“The Scholars Group – Κερατσίνι”
...η εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε, η τεχνογνωσία, και η υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
board...με την χρήση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Print...διδάσκουν Έλληνες & ξένοι καθηγητές, με πολυετή πείρα, συνεχή εποπτεία και επιμόρφωση. Οι μαθητές μας μιλούν την ξένη γλώσσα απο την πρώτη μέρα.

Το σχολείο μας