Κινέζικα
     
   
 
 
 

Αποκλειστική συνεργασία του Δικτύου The Scholars Group με τον Ελληνοκινεζικό Οργανισμό Φιλίας-Συνεργασίας.

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (BLCU) και το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, το Beijing University (HSK), το Harbin University και το Μορφωτικό Τμήμα της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Αποκλειστικό οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.
Καθηγητές πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας.
Πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Βasic (B2) σε 3-4 χρόνια, σε συνεργασία με τον Ελληνοκινεζικό Σύνδεσμο, επίσημο φορέα εξετάσεων στην Ελλάδα.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους οι μαθητές γράφουν διαγωνίσματα τα οποία αποστέλλονται & διορθώνονται από επίσημους εξεταστές της Κινέζικης γλώσσας.
Δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών μαθημάτων στο Πεκίνο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, την Πρεσβεία και το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, για τους μαθητές που το επιθυμούν.
Δυνατότητα συστατικών επιστολών για την περαιτέρω φοίτηση Ελλήνων στην Κίνα (Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό).
 
   
   
     
   
 
 
 
HSK - Βασικό επίπεδο
  Ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα. Στόχος στο επίπεδο αυτό είναι να μπορεί ο σπουδαστής να κατανοεί και να συμμετέχει σε απλές καθημερινές συζητήσεις (γραπτό και προφορικό λόγο), να απευθύνει απλούς χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να ανταποκρίνεται σε απλές τηλεφωνικές συνομιλίες, να ρωτά και να δίνει κατευθύνσεις, να δίνει πληροφορίες και προσωπικές απόψεις σε διάφορα θέματα και να συμμετέχει σε απλές καταστάσεις της καθημερινότητας όπως χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.α. Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συντάσσει σύντομα απλά κείμενα.
 
HSK - Μεσαίο επίπεδο
  Το πιστοποιητικό αυτό αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι σε θέση να δίνει σύνθετες πληροφορίες και προσωπικές απόψεις σε διάφορα θέματα. Πρέπει να έχει αποκτήσει ευχέρεια στον προφορικό του λόγο για να μπορεί να επικοινωνεί σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.α. Τέλος, θα πρέπει να έχει την ικανότητα να συντάσσει σχετικά σύνθετα κείμενα.
 
HSK - Προχωρημένο επίπεδο
  Στο τρίτο αυτό επίπεδο επιτυγχάνεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς και η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινόμενων. Ο σπουδαστής θα είναι ικανός να κατανοεί αλλά και να επικοινωνεί για πιο σύνθετα θέματα όπως αυτά που αφορούν την υγεία, την εύρεση εργασίας, την κατανόηση ειδήσεων (προφορικών και εντύπων) και όχι μόνο. Επίσης, θα είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων.
 
   
   
 
 
 
1. Γιατί να μάθω Kινέζικα?
2. Τι περιλαμβάνει η Kινέζικη γλώσσα?
3. Έχω ακούσει ότι η Κινέζικη γλώσσα είναι δύσκολη, αληθεύει?
4. Τι θα μάθω κατά την διάρκεια της φοίτησής μου στα ΚΞΓ The Scholars Group?
5. Πως θα είμαι σίγουρος στο τέλος κάθε έτους ότι μαθαίνω αυτά που πρέπει?
6. Πότε θα δώσω εξετάσεις για το πρώτο μου πιστοποιητικό?
7. Πόσες ώρες μαθήματος απαιτούνται ανά έτος?
1. Γιατί να μάθω Kινέζικα?
  Α. Η γνώση της Κινέζικης γλώσσας μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία! Η Κινέζικη γλώσσα, είναι μία γλώσσα την οποία μιλά περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Καθώς η Κίνα συνεχίζει να εξαπλώνεται προς τη Δύση, θα αυξάνονται συνεχώς οι ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση σε όλους τους τομείς. Όσοι μιλούν Κινέζικα είναι πολύτιμοι υποψήφιοι για τις διεθνείς επιχειρήσεις.
Β. Η εκμάθηση της Kινέζικης γλώσσας είναι μια πρωτότυπη, πλούσια και επιβραβευτική εμπειρία που σας αφήνει με μια τελείως διαφορετική οπτική προς τον κόσμο.
2. Τι περιλαμβάνει η Kινέζικη γλώσσα?
  Η Kινεζική γλώσσα είναι συνέχεια της γραμμικής Β’ της Κνωσού, έχει ιδεογράμματα, έχει ρίζες, συλλαβές, συλλαβισμό γραμματική και σύνταξη.
Οι λέξεις αποτελούνται από απλές μονοσύλλαβες λέξεις απ΄όπου προκύπτουν σύνθετες. Στη Κινέζικη γραφή οι απλές λέξεις είναι μόλις 328 ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Ένα ιδεόγραμμα μπορεί να έχει πολλές έννοιες κι αυτό γιατί οι απλές λέξεις είναι λίγες.
Τέλος, Η Κινέζικη γλώσσα έχει 4 τόνους και η έννοια της κάθε λέξης κανονίζεται όχι από τα συστατικά της στοιχεία, αλλά από την ένταση του τόνου και από την θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (σύνταξη).
3. Έχω ακούσει ότι η Κινέζικη γλώσσα είναι δύσκολη, αληθεύει?
  Αν και η προφορά των Κινέζικων είναι σχετικά δύσκολη, η σύνταξη και η γραμματική είναι πολύ πιο εύκολη από τις άλλες γλώσσες λόγω των απλούστερων ρηματικών τύπων και λόγω της απουσίας άρθρων, γένους και πτώσεων.
4. Τι θα μάθω κατά την διάρκεια της φοίτησής μου στα ΚΞΓ The Scholars Group?
  Τα Κινέζικα είναι η μόνη σύγχρονη γλώσσα που χρησιμοποιεί γραπτά ιδεογράμματα αντί της αλφάβητου. Ένας μαθητής Κινέζικων θα έχει απομνημονεύσει πάνω από 3.000 μοναδικά ιδεογράμματα όταν ολοκληρώσει και τα 3 επίπεδα, αν και περίπου 1000 είναι απαραίτητα για να μπορέσει να διαβάσει μια κανονική εφημερίδα (τα οποία μαθαίνει έως το τέλος του 3ου έτους).
Προκειμένου η εισαγωγή στην εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας να είναι πιο εύκολη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δημιούργησε το σύστημα πιν-γιν (γραφή με λατινικούς χαρακτήρες). Αλλά τη μέθοδο αυτή δεν μπορείς να τη μάθεις χωριστά από την κινεζική γλώσσα. Πρέπει να αρχίσεις από αυτήν και να τελειώσεις χωρίς αυτήν, γι’αυτό και στα κέντρα ξένων γλωσσών The Scholars Group οι μαθητές εξοικειώνονται με την γλώσσα αρχικά με το σύστημα πιν-γιν, αλλά παράλληλα μαθαίνουν την κλασική γραφή και ανάγνωση με τα ιδεογράμματα, ώσπου σταδιακά να χρησιμοποιούν μόνο αυτή.
Από το πρώτο μάθημα αρχίζουν η γραφή, η ανάγνωση και ο συλλαβισμός γιατί στην Κινέζικη γλώσσα αυτά δεν μπορούν να είναι χωριστά. Από την αρχή των μαθημάτων έως το τελικό στάδιο στόχος είναι η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.
5. Πως θα είμαι σίγουρος στο τέλος κάθε έτους ότι μαθαίνω αυτά που πρέπει?
  Λόγω της αποκλειστικής συνεργασίας του Δικτύου The Scholars Group με τον Ελληνοκινέζικο Οργανισμό Φιλίας-Συνεργασίας, οι μαθητές μας στο τέλος κάθε έτους γράφουν ειδικά test τα οποία διορθώνονται από επίσημους εξεταστές της Κινέζικης Γλώσσας και τους προάγουν στο επόμενο έτος. Έτσι, στο τέλος κάθε έτους θα γνωρίζετε επίσημα εάν είστε έτοιμοι να περάσετε στο επόμενο έτος.
6. Πότε θα δώσω εξετάσεις για το πρώτο μου πιστοποιητικό?
  Σε 3-4 χρόνια, ανάλογα με την επιμέλεια του κάθε μαθητή.
7. Πόσες ώρες μαθήματος απαιτούνται ανά έτος?
  90-120 ώρες
 
 
 
 
© The Scholars A.E. 2004-2009 :: All rights reserved