ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Πάνω σε αυτή την αρχή, χτίσαμε και στηρίζουμε πάνω από τρείς δεκαετίες το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Μιλάμε την ξένη γλώσσα από την πρώτη μέρα. Σκοπός μας είναι η δημιουργία πάγιας γνώσης ικανής να καλύψει τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και γενικά της επικοινωνίας, αλλά και η διαμόρφωση ανθρώπων με συγκροτημένη προσωπικότητα. Εγγύηση στην προσπάθεια αυτή είναι το καταξιωμένο διδακτικό επιτελείο μας και το εκπαιδευτικό πάθος που αποτελεί την κινητήρια δύναμη όλων των δραστηριοτήτων μας.
kountouriotou
Κάτια Κουντουριώτου Υπεύθυνη Σπουδών
“The Scholars Group – Περιστέρι”
...η εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε, η τεχνογνωσία, και η υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
board...με την χρήση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Print...διδάσκουν Έλληνες & ξένοι καθηγητές, με πολυετή πείρα, συνεχή εποπτεία και επιμόρφωση. Οι μαθητές μας μιλούν την ξένη γλώσσα απο την πρώτη μέρα.

Το σχολείο μας