Πιστοποιήσεις Αγγλικών Language Cert

Οι πιστοποιήσεις Αγγλικών Language Cert είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ηλικιών. Ο οργανισμός διαθέτει πιστοποιήσεις για παιδιά ηλικίας 8 έως 13 ετών, καθώς και για εφήβους και ενήλικες αλλά και για άτομα που επιζητούν απλώς την πιστοποίηση σε εξειδικευμένα αγγλικά και Business English. Οι πιστοποιήσεις των επιπέδων B1, B2, C1 και C2 είναι αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού). Οι εξετάσεις των πιστοποιήσεων Αγγλικών Language Cert είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες της διεθνούς αγοράς και είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές των:

 • Common European Framework (CEF)
 • ALTE (Association of Language TEsters in Europe)
 • UK Adult ESOL Core Curriculum

Ο υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων, καθώς αυτές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πλεονεκτήματα Εξετάσεων Language Cert
 • Διεξαγωγή Εξετάσεων από Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Language Cert Τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Language Cert πληρούν διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και εγγυώνται αξιοπιστία
 • Διεξαγωγή Εξετάσεων στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Language Cert Στους χώρους του Κέντρου ή όπου αλλού επιθυμεί το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
 • Εξετάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του εκπαιδευόμενου Ευελιξία στον προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων και προφορικών εξετάσεων, οι οποίες είναι διαθέσιμες 10 φορές τον χρόνο.
 • Απλή Εξεταστική Διαδικασία Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι και  30 ημέρες πριν τις εξετάσεις
 • Γρήγορα Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε 3-4 εβδομάδες

Οι πιστοποιήσεις αγγλικών Language Cert International English for Speakers of OtherLanguages (IESOL) και International Spoken English for Speakers of Other Languages (ΙSESOL) αποτελούν την ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Οι Πιστοποιήσεις Language Cert IESOL και ISESOL έχουν το προνόμιο να χορηγούνται από έναν παγκόσµιο φορέα µε ευρεία αναγνώριση από εργοδότες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και κρατικούς φορείς.

Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL είναι δυο ανεξάρτητες εξετάσεις καθώς τα αποτελέσµατα της µίας δεν επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της άλλης (για παράδειγμα, εάν ο υποψήφιος περάσει µε επιτυχία το IESOL και αποτύχει στο ISESOL τότε µπορεί να ξαναδώσει εξετάσεις µόνο για το ISESOL εφόσον το επιθυμεί). Ο υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων, καθώς αυτές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

IESOL & ISESOL
 1. OFFICIAL PRACTICE PAPERS IESOL &ISESOL
 • ΑΣΕΠ
 • National Qualifications Framework (Qualifications and Curriculum Authority)
 • Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Βρετανία & ΗΠΑ
 • Εργοδότες και επαγγελματικούς οργανισμούς σε όλον τον κόσμο
 • EAQUALS (European Association for Quality in Language Services)

Common European Framework (CEF) Οι πιστοποιήσεις IESOL και ISESOL προσφέρονται σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις προδιαγραφές των επιπέδων του Common European Framework (CEF) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα επίπεδα και οι αντίστοιχοι τίτλοι έχουν ως εξής:

Επίπεδα CEF Τίτλοι CEF Τίτλοι lLanguage Cert
C2 Mastery Mastery
C1 EOP* Expert
B2 Vantage Communicator
B1 Threshold Achiever
A2 Waystage Access
A1 Breakthrough Preliminary

* Effective Operational Proficiency

 • Σε παιδιά και εφήβους που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων
 • Σε νέους που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχολές του εξωτερικού
 • Σε ενήλικες που χρειάζονται επίσημη πιστοποίηση ως μέσο επαγγελματικής εξέλιξης στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα
 • Σε υπαλλήλους, στελέχη και ελεύθερους επαγγελματίες που θέλουν να επικυρώσουν τις γνώσεις τους ως εφόδιο επαγγελματικής αναβάθμισης

Η εξέταση IESOL (International English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από τις ενότητες:

 • Listening (κατανόηση προφορικού λόγου)
 • Reading (κατανόηση γραπτού λόγου)
 • Writing (παραγωγή γραπτού λόγου)
Κύρια χαρακτηριστικά
 • Ρεαλιστική εξέταση

Η εξέταση βασίζεται σε ρεαλιστικές επικοινωνιακές καταστάσεις και όχι σε ακαδημαϊκά δεδομένα ώστε να ανταποκρίνεται στις πρακτικές γλωσσικές ανάγκες των υποψηφίων. Η γραμματική δεν εξετάζεται ξεχωριστά αλλά ενσωματώνεται στην εξέταση του listening, reading και writing σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Common European Framework

 • Ενιαία εξέταση

Η μορφή της γραπτής εξέτασης είναι απλή, αποτελούμενη από ένα ενιαίο test και για τα τρία μέρη (listening, reading, writing) που επιτρέπει στον υποψήφιο να κατανέμει τον χρόνο του όπως επιθυμεί. Η γραμματική δεν εξετάζεται ξεχωριστά αλλά ενσωματώνεται στην εξέταση του listening, reading και writing σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Common European Framework.

 • Φιλική εξέταση

Η εξέταση είναι φιλική προς τον εξεταζόμενο λόγω της απλής της μορφής

 • Επιλογή ημερομηνίας εξέτασης

O υποψήφιος έχει ευελιξία στον προγραμματισμό των γραπτών εξετάσεων, καθώς λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

 • Σύντομος εξεταστικός χρόνος

Η διάρκεια της εξέτασης είναι σύντομη, διότι είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να εστιάζει σε κρίσιμες γνώσεις και ικανότητες, δίχως να κουράζει τους υποψηφίους

  IESOL - Δομή Εξέτασης

  Επίπεδο CEF Επίπεδο Language  Cert Διάρκεια Ενότητες
  A1 Preliminary 2 ώρες Listening, Reading, Writing
  A2 Access 2 ώρες
  B1 Achiever 2 ½ ώρες
  B2 Communicator 2 ½ ώρες
  C1 Expert 3 ώρες
  C2 Mastery 3 ώρες

  IESOL - Περιεχόμενο

  Ο αριθμός και το είδος των ασκήσεων/εργασιών εξαρτώνται από το επίπεδο

  • Listening: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice / fill in the gaps)
  • Reading: 20-30 ερωτήσεις (multiple choice / complete a table / identify missing words, phrases or sentences / true-false / identify which of texts written for different purposes contains specific information / complete gapped answers)
  • Writing: 2 εργασίες, 200-300 λέξεις (write simple sentences / complete a form /rewrite a text / write a formal letter, instructions, report, article / respond formally to a text, discursive topics / write a long contiunuous text on a given topic)
  IESOL - Αξιολόγηση Κριτήρια Αξιολόγησης
  1. Ακρίβεια (Accuracy)
  2. Εύρος Γνώσης (Range)
  3. Οργάνωση (Organization)
  Βαθμολόγηση
  1. Pass (μεταξύ 50-100%)
  2. Fail (λιγότερο από 50%)

Η εξέταση ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages) αποτελείται από την ενότητα Speaking (παραγωγή προφορικού λόγου) και εξετάζει τον προφορικό λόγο και τις δεξιότητες συνομιλίας του υποψηφίου.

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης προφορικών

Η προφορική διαδικασία εξέτασης εγγυάται την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των τίτλων σπουδών, καθώς η συνέντευξη ηχογραφείται και στη συνέχεια βαθμολογείται από εξεταστές του City & Guilds των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Αγγλική

 • Φιλική εξέταση

Ο υποψήφιος εξετάζεται μόνος του και δεν συνδιαλέγεται με δεύτερο εξεταζόμενο παρά μόνο με τον Εξεταστή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ελεγχόμενη ατμόσφαιρα στην οποία ο υποψήφιος μπορεί να αποδώσει καλύτερα

 • Σύγχρονο περιεχόμενο

Τα θέματα τα οποία καλείται  να αναπτύξει ο υποψήφιος εκφράζουν το πνεύμα της εποχής και είναι συμβατά με πραγματικές καταστάσεις που συναντώνται στην καθημερινή ζωή. Η συνέντευξη αφορά ζητήματα προσωπικού και γενικού ενδιαφέροντος

ISESOL - Δομή Εξέτασης

Επίπεδο CEF Επίπεδο City & Guilds Διάρκεια Ενότητες
A1 Preliminary 5 λεπτά Για όλα τα επίπεδα, τα βασικά μέρη είναι: 1. Προσωπικές Πληροφορίες 2. Κοινωνικές Καταστάσεις 3. Ανταλλαγή Πληροφόρησης 4. Παρουσίαση Θέματος
A2 Access 7 λεπτά
B1 Achiever 9 λεπτά
B2 Communicator 10 λεπτά
C1 Expert 12 λεπτά
C2 Mastery 15 λεπτά

ISESOL - Αξιολόγηση

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Ακρίβεια (Accuracy)
 2. Εύρος Γνώσης (Range)
 3. Προφορά (Pronunciation)
 4. Ευφράδεια (Fluency)

Βαθμολόγηση: Και τα τέσσερα (4) μέρη της εξέτασης έχουν την ίδια βαθμολογική βαρύτητα

 1. Pass (Pass or First Class Passes ή 3 Pass or First Class Passes and 1 Narrow Fail)
 2. Fail (Weakness code)

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις Language Cert μπορεί να απευθυνθεί:

* Οδηγίες Εγγραφής στις Εξετάσεις Language Cert μέσω ταχυδρομείου ή e-mail.

 1. Κατεβάστε την  Έντυπη αίτηση εγγραφής στις Εξετάσεις Language Cert
 2. Καταβάλετε τα εξέταστρα με άμεση κατάθεση σε λογαριασμό της THE SCHOLARS ΑΕ σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας Eurobank (Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0057.53.0200533182). Παρακαλούμε στο πεδίο «Αιτιολογία» της κατάθεσης δηλώστε το όνομα του υποψηφίου, την ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου και την ονομασία Language Cert (π.χ. N.Παπαδόπουλος, 17/02/1976 Language Cert).
 3. Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση.
 4. Α. Αποστείλετε την συμπληρωμένη αίτηση και φωτοτυπία του αντιγράφου του γραμματίου είσπραξης της τράπεζας (απόδειξη κατάθεσης) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, TK 10677, ΑΘΗΝΑ, THE SCHOLARS A.E., ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Ή Β. Σκανάρετε την αίτηση και το καταθετήριο και στείλετέ τα με e-mail στο info@the-scholars.gr (θα πρέπει να λάβετε e-mail επιβεβαίωσης προκειμένου η αίτησή σας να είναι έγκυρη).
 5. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα μια εβδομάδα πριν τη διενέργεια της εξέτασης θα λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of  Entry) στο οποίο θα αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία, ο τόπος και ο χρόνος της εξέτασης.

Προσοχή: σε περίπτωση που δεν λάβετε το πρόγραμμα εξετάσεων (Statement of Entry) παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συντονισμού Εξετάσεων Language Cert της The Scholars A.E. (τηλ. 210.3306.847).

Εξεταστικές περίοδοι
 Ημερομηνίες Εξετάσεων Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφών
26/05/2018 20/04/2018

Πρόγραμμα/Επίπεδο Κόστος  Εξετάσεων
Achiever B1 - IESOL 40
Achiever B1 - ISESOL 40
Communicator B2 - IESOL  80
Communicator B2 - ISESOL  80
Expert C1 - IESOL  70
Expert C1 - ISESOL  70
Mastery C2 - IESOL  90
Mastery C2 - ISESOL  90

Υποψήφιοι με ειδικές ανάγκες

Σε περίπτωση υποψηφίων με μαθησιακές δυσκολίες ή κινητικά προβλήματα, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συντονισμού Εξετάσεων Language Cert της The Scholars A.E. (τηλ. 210 3306847).

Αναβαθμολόγηση

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναβαθμολόγηση εξέτασης IESOL ή ISESOL, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας Κέντρο (210 3306847). Η χρέωση για την υπηρεσία αναβαθμολόγησης ανέρχεται στο 50% των εξετάστρων.

Ακύρωση εξετάσεων/Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση απουσίας από την εξέταση, επιστρέφεται στον υποψήφιο, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, το 50% των εξετάστρων που έχει υποβάλει.

Κανονισμός Εξετάσεων

Την ημέρα των εξετάσεων (IESOL ή ISESOL) θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

 • Το πρόγραμμα εξετάσεων (statement of entry)
 • Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας

Παρακαλούμε να βρίσκεστε στο χώρο των εξετάσεων 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης.

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα στο χώρο των εξετάσεων. Υποψήφιοι που έχουν κινητό τηλέφωνο μαζί τους μπορεί να αποβληθούν.

Δεν γίνονται αλλαγές στον προγραμματισμένο χώρο, στην ημερομηνία και στην ώρα της εξέτασης.