Επενδύουμε στην ποιότητα σπουδών και στο μέλλον των παιδιών μας…
pap_scholars

 

Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες , τα κέντρα μας παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές και γονείς. Με τη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού μας, καθώς και  την υιοθέτηση καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία,  ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο τρόπο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

papadantonaki
Ελπίδα και Χρήστος Παπαδαντωνάκης –  Υπεύθυνοι Σπουδών
“The Scholars Group – Πέραμα”
...η εμπειρία δεκαετιών που διαθέτουμε, η τεχνογνωσία, και η υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.
board...με την χρήση διαδραστικών πινάκων σε όλα τα επίπεδα, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά και δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Print...διδάσκουν Έλληνες & ξένοι καθηγητές, με πολυετή πείρα, συνεχή εποπτεία και επιμόρφωση. Οι μαθητές μας μιλούν την ξένη γλώσσα απο την πρώτη μέρα.

Τα σχολεία μας