chinese

Κινέζικα

Αποκλειστική συνεργασία του Δικτύου The Scholars Group με τον Ελληνοκινεζικό Οργανισμό Φιλίας-Συνεργασίας.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου (BLCU) και το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, το Beijing University (HSK), το Harbin University και το Μορφωτικό Τμήμα της Κινέζικης Πρεσβείας στην Ελλάδα.
Αποκλειστικό οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό.
Καθηγητές πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας.
Πιστοποίηση γνώσεων επιπέδου Βasic (B2) σε 3-4 χρόνια, σε συνεργασία με τονΕλληνοκινεζικό Σύνδεσμο, επίσημο φορέα εξετάσεων στην Ελλάδα.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους οι μαθητές γράφουν διαγωνίσματα τα οποία αποστέλλονται & διορθώνονται από επίσημους εξεταστές της Κινέζικης γλώσσας.
Δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών μαθημάτων στο Πεκίνο, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, την Πρεσβεία και το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας, για τους μαθητές που το επιθυμούν.
Δυνατότητα συστατικών επιστολών για την περαιτέρω φοίτηση Ελλήνων στην Κίνα(Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό).

chinese_2[1]

Ερωτήσεις

Α. Η γνώση της Κινέζικης γλώσσας μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία! Η Κινέζικη γλώσσα, είναι μία γλώσσα την οποία μιλά περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. Καθώς η Κίνα συνεχίζει να εξαπλώνεται προς τη Δύση, θα αυξάνονται συνεχώς οι ευκαιρίες για επαγγελματική απασχόληση σε όλους τους τομείς. Όσοι μιλούν Κινέζικα είναι πολύτιμοι υποψήφιοι για τις διεθνείς επιχειρήσεις.
Β. Η εκμάθηση της Kινέζικης γλώσσας είναι μια πρωτότυπη, πλούσια και επιβραβευτική εμπειρία που σας αφήνει με μια τελείως διαφορετική οπτική προς τον κόσμο.

Η Kινεζική γλώσσα είναι συνέχεια της γραμμικής Β’ της Κνωσού, έχει ιδεογράμματα, έχει ρίζες, συλλαβές, συλλαβισμό γραμματική και σύνταξη. Οι λέξεις αποτελούνται από απλές μονοσύλλαβες λέξεις απ΄όπου προκύπτουν σύνθετες. Στη Κινέζικη γραφή οι απλές λέξεις είναι μόλις 328 ενώ τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα. Ένα ιδεόγραμμα μπορεί να έχει πολλές έννοιες κι αυτό γιατί οι απλές λέξεις είναι λίγες. Τέλος, Η Κινέζικη γλώσσα έχει 4 τόνους και η έννοια της κάθε λέξης κανονίζεται όχι από τα συστατικά της στοιχεία, αλλά από την ένταση του τόνου και από την θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (σύνταξη).

Αν και η προφορά των Κινέζικων είναι σχετικά δύσκολη, η σύνταξη και η γραμματική είναι πολύ πιο εύκολη από τις άλλες γλώσσες λόγω των απλούστερων ρηματικών τύπων και λόγω της απουσίας άρθρων, γένους και πτώσεων.

Τα Κινέζικα είναι η μόνη σύγχρονη γλώσσα που χρησιμοποιεί γραπτά ιδεογράμματα αντί της αλφάβητου. Ένας μαθητής Κινέζικων θα έχει απομνημονεύσει πάνω από 3.000 μοναδικά ιδεογράμματα όταν ολοκληρώσει και τα 3 επίπεδα, αν και περίπου 1000 είναι απαραίτητα για να μπορέσει να διαβάσει μια κανονική εφημερίδα (τα οποία μαθαίνει έως το τέλος του 3ου έτους). Προκειμένου η εισαγωγή στην εκμάθηση της κινέζικης γλώσσας να είναι πιο εύκολη η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας δημιούργησε το σύστημα πιν-γιν (γραφή με λατινικούς χαρακτήρες). Αλλά τη μέθοδο αυτή δεν μπορείς να τη μάθεις χωριστά από την κινεζική γλώσσα. Πρέπει να αρχίσεις από αυτήν και να τελειώσεις χωρίς αυτήν, γι’αυτό και στα κέντρα ξένων γλωσσών The Scholars Group οι μαθητές εξοικειώνονται με την γλώσσα αρχικά με το σύστημα πιν-γιν, αλλά παράλληλα μαθαίνουν την κλασική γραφή και ανάγνωση με τα ιδεογράμματα, ώσπου σταδιακά να χρησιμοποιούν μόνο αυτή. Από το πρώτο μάθημα αρχίζουν η γραφή, η ανάγνωση και ο συλλαβισμός γιατί στην Κινέζικη γλώσσα αυτά δεν μπορούν να είναι χωριστά. Από την αρχή των μαθημάτων έως το τελικό στάδιο στόχος είναι η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Λόγω της αποκλειστικής συνεργασίας του Δικτύου The Scholars Group με τον Ελληνοκινέζικο Οργανισμό Φιλίας-Συνεργασίας, οι μαθητές μας στο τέλος κάθε έτους γράφουν ειδικά test τα οποία διορθώνονται από επίσημους εξεταστές της Κινέζικης Γλώσσας και τους προάγουν στο επόμενο έτος. Έτσι, στο τέλος κάθε έτους θα γνωρίζετε επίσημα εάν είστε έτοιμοι να περάσετε στο επόμενο έτος.

Σε 3-4 χρόνια, ανάλογα με την επιμέλεια του κάθε μαθητή.